آدرس کارگاه:

تهران.خیابان آزادی، روبروی دانشگاه صنعتی شریف، خیابان شهیدان، زیر برج زیتون، پاساژ زیتون، واحد ۱۵، کارگاه نقره سازی صوفی

تلفن:

02166073794

موبایل:

09354070294

ایمیل:

info@ostadsoofi.com